Odbiór świadectw maturalnych 30 czerwca 2017r. od godziny 9.00 w sali 25.