Nasza szkoła w tym roku osiągnęła 85,04% zdawalności z egzaminu maturalnego. Jest to o 25% wyższy wynik niż w roku ubiegłym.

Dla porównania:
Zdawalność w kraju wynosi 78,5%, w technikum - 67,9%, w liceum – 84,4%. W województwie mazowieckim – 80%, w technikum 68%, w liceum – 85%