Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

Zapraszamy na imprezę charytatywną:
„OSTATKOWY ZAWRÓT GŁOWY 2017” - 1 grudnia o godz. 10:35

   Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Samorząd Uczniowski zapraszają klasy do udziału w imprezie, która ma na celu, oprócz dobrej zabawy, niesienie pomocy dzieciom, a w szczególności tym najbardziej potrzebującym.   

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH: 

  1. Konkurs  „SKECZ KABARETOWY” -  REGULAMIN
  2. „MOJA PASJA” - prezentacje (do 29.11.2017 do godz. 24:00) - REGULAMIN