Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2019 r.

3.

Egzaminy zawodowe- sesja zimowa

10 stycznia 2020 r.- część pisemna

09.01-15.02.2020 r.- część praktyczna

4.

Ferie zimowe

10–23 lutego 2020 r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

9–14 kwietnia 2020 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

24 kwietnia 2020 r.

7.

Egzamin maturalny

Sesja dodatkowa

Termin dodatkowy

 4-22 maja 2020 r.

1 -19 czerwca 2020 r.

24-25 sierpnia 2020 r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja letnia

23.06.2020 r. –część pisemna

22.06 -09.07.2020 r.-część praktyczna

9

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

10.

Ferie letnie

27 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne ze względu na przypadające święta:

14 października 2019 r.

1 listopada 2019 r.

11 listopada 2019 r.

1 stycznia 2020 r.

6 stycznia 2020 r.

1 maja 2020 r.

3 maja 2020 r.

11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 i 3 stycznia 2020 r.

4,5,6,7 ,8 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r. (piątek)

23 czerwca 2020 r.(wtorek)

Kalendarz Posiedzeń Rady Pedagogicznej:

12 września 2019 r.

19 listopada 2019 r.

14 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r.

17 marca 2020 r.

21 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Zebrania z rodzicami:

13 września 2019 r

20 listopada 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

18 marca 2020 r.

Terminy wystawiania ocen:

za semestr I - do 9 stycznia 2020 r.

za semestr II ( dot. klas maturalnych) - 15 kwietnia 2020 r.

za semestr II (dot. pozostałych typów szkół i klas) - 15 czerwca 2020 r.