Sprzedam podręcznik

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Wydawnictwo: HELION

Kontakt: Anna Antoszewska, klasa 4Iw