Dnia 14 czerwca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyło się szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nt. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – od uzgadniania dokumentacji projektowej do stanowiska Państwowej Straży Pożarnej.

Uczniowie klasy pierwszej poznali podstawowe pojęcia i definicje, akty prawne regulujące proces inwestycyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prelegent mgr inż. Piotr Głowala, rzeczoznawca ppoż., scharakteryzował urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie budowlanym. Omówił również czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej w trybie art. 56  ustawy Prawo budowlane :  zgłoszenie, wymagane dokumenty,  zakres kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy PSP, czynności prowadzone w trakcie kontroli, zakres prób i sprawdzeń, protokół z kontroli.

MOIIB oraz NOT Ostrołęka wspierają naszą  młodzież w nabywaniu kompetencji zawodowych - uczniowie korzystają ze szkoleń nieodpłatnie i uzyskują certyfikaty.

 

 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Dnia 30 maja 2018 roku, przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka połączona z upamiętnieniem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody rozpoczęto od złożenia meldunku Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, po którym wciągnięto na maszt flagę narodową i odegrano hymn państwowy. Zaproszeni goście kierowali do strażaków słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Nasi strażacy otrzymali również dwa nowe pojazdy: ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa technicznego.

W święcie wzięli udział uczniowie klasy I i II budowlanej. Współpraca z cieszącymi się autorytetem służbami pożarniczymi wspiera prowadzony w szkole proces wychowawczy.  Młodzież może czerpać wzorce z ludzi o ogromnym zaufaniu społecznym i odwadze, którzy na co dzień ratują ludzkie życie.

Na zakończenie uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce st. bryg. Jarosław Wilga przekazał strażakom serdeczne podziękowania za codzienną profesjonalną służbę oraz pogratulował odznaczeń i awansów.

 Trzydniową przygodę rozpoczęliśmy od największej w Polsce prywatnej kolekcji pojazdów, czyli Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach pod Warszawą. W posiadaniu muzeum jest około 300 zabytkowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli i pojazdów wojskowych. Na uwagę zasługuje najstarszy samochód na terenie kraju J.A.G. z 1897 roku oraz luksusowe limuzyny z lat 30-tych:  Mercedesy, Ople, Horchy, Packard czy Adlery.

Kielce przywitały nas piękną pogodą. Zatrzymaliśmy się w rezerwacie Kadzielnia - najmniejszym w Polsce, za to w środku miasta. Można tu zaobserwować liczne zjawiska tektoniczne i różne formy krasowe. Na terenie rezerwatu, w Skałce Geologów, znajduje się kilkanaście jaskiń. Deptak poprowadzony wokół świetnie nadaje się na spacer czy tzw. przebieżkę. Zatrzymywaliśmy się na tarasach widokowych i podziwialiśmy  z góry sam kamieniołom oraz panoramę miasta wraz z charakterystycznymi wieżami Pałacu Biskupów Krakowskich i Katedry. Kadzielnia to niesamowite miejsce – trudno uwierzyć, że tak duże miasto może mieć w samym centrum dzikie krajobrazy. Oczywiście naszą uwagę zwróciły też kamienne tablice -  wykute w skale Dziesięć Przykazań.

Czytaj więcej: WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE KLAS BUDOWLANYCH   

   17 maja 2018r. uczniowie klasy 2B: Patrycja Bachmura, Jonatan Czugaj i Jan Trzciński wraz z opiekunami p. Iwoną Kwiatkowską i p. Danielą Florczak zostali zaproszeni do udziału

w konkursie "Muruj z PREFBETEM" .Zawody organizuje Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Współorganizatorem i sponsorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Budowlane "PREFBET" w Śniadowie.

     W tegorocznej edycji wzięło udział siedem szkół z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.

     Celem konkursu jest pokazanie umiejętności murowania bloczkami gazobetonowymi  

w technologii tradycyjnej. Zawody przeprowadzono w  części teoretycznej i praktycznej. Etap pierwszy polegał na wykonaniu trzech warstw muru z bloczków gazobetonowych zgodnie

 z rysunkiem i sztuką budowlaną, natomiast w drugim etapie uczniowie rozwiązywali test wiedzy, sprawdzający umiejętności budowlane uczniów i znajomość produktu. Zawodnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę PREFBET.

    Takie działania  umacniają współpracę ze szkołami oraz integrują uczniów kształcących się w zawodzie budowlanym . Promują także szkolnictwo zawodowe w regionie, a jednocześnie  są okazją do wymiany doświadczeń, drogą do większych możliwości późniejszej pracy i kariery zawodowej.

FOTO RELACJA

Uczymy się od najlepszych!

 Uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik budownictwa – bezpieczeństwo pożarowe odwiedzili ostrołęcki zakład betonu komórkowego YTONG należący do Xella Polska. Firma jest liderem energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, producentem markowych wyrobów z betonu komórkowego Ytong, bloków wapienno-piaskowych Silka oraz mineralnych płyt izolacyjnych Multipor. System Ytong Silka Multipor pozwala wybudować ciepły i energooszczędny dom od piwnicy aż po dach.

Fabryka YTONG w Ostrołęce z sukcesem pełni także funkcję centrum praktycznej i teoretycznej edukacji budowlanej w ramach programu Akademia Murowania SILKA YTONG.

Przyszli budowlańcy poznali nowoczesną linię produkcyjną oraz laboratorium, w którym dokładnie sprawdza się właściwości bloczków YTONG. Przekonali się, że produkcja w fabryce YTONG w Ostrołęce odbywa się bezodpadowo, a więc z troską o środowisko naturalne. Dzięki tym aspektom ostrołęckie bloczki YTONG są cenione nie tylko w Polsce, ale również za granicą.  

Młodzież dowiedziała się, że zanim powstaną bloczki z betonu komórkowego, to należy wymieszać naturalne surowce, takie jak: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Pasta aluminiowa, środek porotwórczy,  spulchnia masę  umożliwiając powstawanie małych porów. Proces technologiczny jest staranie dopracowany, a sterowany komputerowo system dozowania składników pozwala wyprodukować jednorodny materiał o bardzo dobrych i stałych parametrach. Najważniejszymi cechami betonu komórkowego są: wytrzymałość i izolacyjność termiczna, którą gwarantują miliony małych porów. W przekroju bloczek betonu wygląda jak pumeks. Dzięki temu budynki mają optymalny mikroklimat, a komfort przebywania w  pomieszczeniach jest wyższy. Dodatkowo materiał ten jest bardzo wytrzymały i pozwala na wznoszenie ścian konstrukcyjnych budynków nawet do 3-4 kondygnacji.

Dziękujemy kierownictwu zakładu YTONG w Ostrołęce  za życzliwe przyjęcie i wsparcie edukacji budowlanej naszej młodzieży.

FOTO RELACJA

Dnia 19 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Nr 5 w Białymstoku odbyła się V już edycja konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas”. Wzięli  w nim udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach budowlanych z województwa podlaskiego i mazowieckiego, którzy rywalizowali w trzech konkurencjach budowlanych. Podczas konkursu uczniowie mogli dzielić się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zaś nauczyciele metodami i formami nauczania. Nasi uczniowie z klasy IIB zmagali się z zadaniami z zakresu technologii systemów suchej zabudowy, technologii robót malarsko-tapeciarskich i technologii robót posadzkarsko – okładzinowych.

Miejsce na podium zdobyli: Patrycja Bachmura, Cezary Ziarkiewicz, a tuż za znalazł się Filip Domalewski.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom.

FOTO RELACJA

Takim tematem zainteresowali się 17 kwietnia 2018 r. budowlańcy z klasy trzeciej. Spotkanie  zorganizowała  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oddział w Ostrołęce.

Poruszane były ważne zagadnienia i zmiany na przekroju lat w zawodzie budowlanym. Zwrócono między innymi uwagę na  powierzenie prac projektowych inżynierowi na podstawie umowy cywilnoprawnej - podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie prawnym,  ustanowienie nadzoru, ustanowienie kierownika budowy , zasady uprawnień, stosunek pracy a wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i.t.p. Nie zabrakło historii, przykładów z życia i trudnych spraw do rozwiązania. Młodym ludziom, przyszłym inżynierom uświadomiono, że satysfakcję z budowania mają wszyscy od strażnika, który pilnuje placu budowy, przez robotnika, który wykonywał określone prace, majstra, po kierownika budowy, dyrektora i właściciela firmy – każdy z nich mówi: ja pilnowałem tej budowy, ja to budowałem, bo każdy na swój sposób wziął udział w całym przedsięwzięciu. I na tym polega magia pracy w budownictwie…

23 marca 2018 r. uczniowie klas 1B i 2B uczestniczyli w szkoleniu z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Spotkanie odbyło się w ramach  zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Poprowadzili je wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem. Przyszli budowlańcy, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej działalności  zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Formuła szkolenia obejmowała część teoretyczną, warsztatową oraz praktyczną, w której uczestnicy wykonywali ćwiczenia w podziale na grupy. Zajęcia podzielono na  bloki tematyczne, w których omówione zostały aspekty prawne i techniczne, zagrożenia związane z pracami wykonywanymi w styczności z azbestem oraz wzorce prawidłowego postępowania.

Dodatkową korzyścią jest uzyskanie przez uczniów zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

FOTO RELACJA

W dniu 13 marca 2018  roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentował Piotr Tobojka z klasy II B.  Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała test pisemny, druga  polegała na udzieleniu odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw pytań. 

Piotr zajął II miejsce. Gratulujemy rozległej wiedzy z zakresu pożarnictwa!

FOTO RELACJA

 

Dnia 3 marca 2018 roku w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku odbyły się zawody okręgowe XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Julia Chojnowska, Klaudia Kowal i Piotr Rudnicki z klasy 3 B. Młodzież rozwiązywała zadania opracowane przez Radę Naukową Komitetu Głównego OWiUB.  

Program olimpiady:

  • uroczyste rozpoczęcie;
  • rozwiązywanie testu – część A (120 minut - zadania  teoretyczne);
  • spotkanie nauczycieli z przedstawicielami i producentami materiałów budowlanych oraz pracownikami Politechniki Białostockiej;
  • rozwiązywanie testu – część B (120 minut - zadania  problemowe i praktyczne).

FOTO RELACJA